سامانه
تلویزیون اجتماعی

تلویزیون اجتماعی

پیام رسان سروش تلگرام اینستاگرام

بیشتر بدانید

تلویزیون اجتماعی

پیام رسان سروش تلگرام اینستاگرام

بیشتر بدانید

تلویزیون اجتماعی

پیام رسان سروش تلگرام اینستاگرام

بیشتر بدانید

مفهوم تلویزیون اجتماعی

بکارگیری شبکه های اجتماعی در دامنه تلویزیون امکان به اشتراک گذاری تجربیات تلویزیونی با استفاده از روش های متنوع تعاملی بین کاربران ترکیب خدماتVOIPپیام فوری IM حضور و کنفرانس ویدئویی با تلویزیون تغییر نقش کاربران از مشاهده کنندگان منفعل به شرکت کنندگان فعال در تجربیات مشاهده تلویزیونی شامل: ناوبری(راهنمای) پیشرفته محتوا تولید محتوا توسط کاربر UGC نشانه گذاری برنامه اجتماعی Bookmark پسندیدن Like و مورد پسند واقع نشدن dislike و ...

ویژگی های تلویزیون اجتماعی تعامل با کاربران ارائه یک کانتکت شخصی به کاربر و لیستی از دوستان با امکان حذف و اضافه وجود قابلیت جستجو در سیستم امکان چت و ارسال متن، عکس و یا ویدئو برای یکدیگر در هنگام تماشای تلویزیون اطلاع از کانال های مورد علاقه دوستان و ارائه پیشنهاد ایجاد محتوا شخصی سازی


کاربردهای تلویزیون اجتماعی

کاربردهای تلویزیون اجتماعی انتخاب و پیشنهاد محتوا ارتباطات مستقیم ساخت جوامع بروز رسانی موقعیت نظر سنجی ها اظهار نظرها.

بکارگیری شبکه های اجتماعی در دامنه تلویزیون امکان به اشتراک گذاری تجربیات تلویزیونی با استفاده از روش های متنوع تعاملی بین کاربران ترکیب خدماتVOIPپیام فوری IM حضور و کنفرانس ویدئویی با تلویزیون تغییر نقش کاربران از مشاهده کنندگان منفعل به شرکت کنندگان فعال در تجربیات مشاهده تلویزیونی شامل: ناوبری(راهنمای) پیشرفته محتوا تولید محتوا توسط کاربر UGC نشانه گذاری برنامه اجتماعی Bookmark پسندیدن Like و مورد پسند واقع نشدن dislike و ... ویژگی های تلویزیون اجتماعی تعامل با کاربران ارائه یک کانتکت شخصی به کاربر و لیستی از دوستان با امکان حذف و اضافه وجود قابلیت جستجو در سیستم امکان چت و ارسال متن، عکس و یا ویدئو برای یکدیگر در هنگام تماشای تلویزیون اطلاع از کانال های مورد علاقه دوستان و ارائه پیشنهاد ایجاد محتوا شخصی سازی کاربردهای تلویزیون اجتماعی انتخاب و پیشنهاد محتوا ارتباطات مستقیم ساخت جوامع بروز رسانی موقعیت نظر سنجی ها اظهار نظرهاخدمات تلویزیون اجتماعی

کاربردهای تلویزیون اجتماعی انتخاب و پیشنهاد محتوا ارتباطات مستقیم ساخت جوامع بروز رسانی موقعیت نظر سنجی ها اظهار نظرها.

بکارگیری شبکه های اجتماعی در دامنه تلویزیون امکان به اشتراک گذاری تجربیات تلویزیونی با استفاده از روش های متنوع تعاملی بین کاربران ترکیب خدماتVOIPپیام فوری IM حضور و کنفرانس ویدئویی با تلویزیون تغییر نقش کاربران از مشاهده کنندگان منفعل به شرکت کنندگان فعال در تجربیات مشاهده تلویزیونی شامل: ناوبری(راهنمای) پیشرفته محتوا تولید محتوا توسط کاربر UGC نشانه گذاری برنامه اجتماعی Bookmark پسندیدن Like و مورد پسند واقع نشدن dislike و ... ویژگی های تلویزیون اجتماعی تعامل با کاربران ارائه یک کانتکت شخصی به کاربر و لیستی از دوستان با امکان حذف و اضافه وجود قابلیت جستجو در سیستم امکان چت و ارسال متن، عکس و یا ویدئو برای یکدیگر در هنگام تماشای تلویزیون اطلاع از کانال های مورد علاقه دوستان و ارائه پیشنهاد ایجاد محتوا شخصی سازی کاربردهای تلویزیون اجتماعی انتخاب و پیشنهاد محتوا ارتباطات مستقیم ساخت جوامع بروز رسانی موقعیت نظر سنجی ها اظهار نظرها

تماس مستقیم :   88693904-021