کابل های نشتی
در سایز های مختلف و مصارف مخابراتی و شبکه موبایل

کابل نشتی یا کابل تشعشعی
Leaky Cable or Radiating Cable

در مناطقی که ارتباطات رادیویی سخت یا غیر ممکن باشد استفاده می شود. در داخل این مناطق از قبیل داخل متروها، تونل ها، معادن، ساختمان ها، در کنار مجتمع های بزرگ از قبیل فرودگاه ها ، انتشار امواج الکترومغناطیسی مختل ، یا غیر ممکن است و باید از سیستم توزیع سیگنال نشتی استفاده کرد. سیستم های توزیع سیگنال نشتی چندین اپراتور را ساپورت می نماید و محدوده باندهای 2G، 3G، 4G، TETRA و GSM-R را از 380 MHz تا 2700 MHz پوشش می دهد.

• مقاوم به آتش و روکش بیرونی PE مطابق با درخواست مشتری • مطابق با استاندارد IEC1196-4 • مشخصات الکتریکی و مکانیکی بسیار عالی

اطلاعات بیشتر

محصولات

کابل نشتی

کابل نشتی

$12

مشخصات الکتریکی و مکانیکی بسیار عالی

کابل نشتی

کابل نشتی

$39

مشخصات الکتریکی و مکانیکی بسیار عالی

کابل نشتی

کابل نشتی

$49

مشخصات الکتریکی و مکانیکی بسیار عالی


کابل تشعشعی

کابل تشعشعی در مناطقی که ارتباطات رادیویی سخت یا غیر ممکن باشد استفاده می شود. در داخل این مناطق از قبیل داخل متروها، تونل ها، معادن، ساختمان ها، در کنار مجتمع های بزرگ از قبیل فرودگاه ها ، انتشار امواج الکترومغناطیسی مختل ، یا غیر ممکن است

کابل های نشتی

سیستم های توزیع سیگنال نشتی چندین اپراتور را ساپورت می نماید و محدوده باندهای 2G، 3G، 4G، TETRA و GSM-R را از 380 MHz تا 2700 MHz پوشش می دهد

لیست قیمت

برای دریافت لیست قیمت با ما تماس بگیرید